Var trygg.

Vi har jourverksamhet för alla mobila kylaggregat, hela dyngnet, 7 dagar i veckan. Kontakta oss när det drar ihop sig till besiktning. Vi utför en förbesiktning och diskuterar resultatet med er innan reparationerna genomförs. Efter det så besiktigar vi fordonet åt er.