Vi tar hand om spillet.

Vi tar vara på spilloljor, oljefilter, aerosoler, absorberingsmedel, skrot, papper och övriga återvinningsmateriel. Inget går till spillror.